Docker “Orphan containers …” hatasının çözümü

Farklı docker-compose.yml dosyalarınız olmasına rağmen projeyi başlatma ve durdurma işlemlerinde  “WARN[0000] Found orphan containers” hatası alıyorsanız. .yml dosyası ile aynı konumda .env dosyası oluşturup proje için bir ad vererek bu hatadan kurtulabilirsiniz.   .env COMPOSE_PROJECT_NAME=myproject     Kaynak Orphan containers warning for different docker compose files

Devamını Oku

Python Median ve Averaging Filtering

Yıllardır kullandığım filtrenin aslında ne kadar basit bir işlem ile yapıldığını öğrendim.   Median ve Smooting (Averaging) flitreleme fonksiyonları Ortalama filtresi Birkaç farklı isimi vardır, ensık kullanılanları Mean filterin(Ortalama filtresi), Smooting(yumuşatma), Averaging(ortalama) , Box filtering(kutu filtresi) Ortalama filtre; bir pikselin değerini diğer piksellerin değişim miktarı ile azaltmaktır. Ortalama filtre; görüntüdeki her bir pikselin komşularının ve […]

Devamını Oku

Kurtarma(rescue) Modunda Cpanel Yedek Alma

Rescue mode SSH bağlatısı ile Rescue moda’ login olun (ssh root@ip.add.re.ss) (Ekli) eski diski lsblk komutuyla kontrol edin ve /mnt üzerine bağlayın. lsblk for example if the disk name is /dev/sdb1 mount /dev/sdb1 /mnt Şimdi eski disk / mnt üzerine monte edilmiştir.   Kontrol edin /mnt klasörünü boş olmalıdır (“/mnt/dev” dosyasında boş dosya olacaktır) /mnt/dev /mnt/sys /mnt/proc […]

Devamını Oku

Yii2 ElasticSearch Bulk işlem

Merhaba işinize yararmı bilmem ama elastik search ile çalışanlar için bulk işlem yapabilmek önemli. yii2::elasticsearch kullananlar Command.php içerisine eklesinler [sourcecode language=”php”]/** * Inserts a bulk action * @param string $index * @param string $type * @param string|array $data json string or array of data to store * @param array $options * @return mixed * @see […]

Devamını Oku